1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Безопасност по време на работа с AS интерфейс
  5. Монитори за безопасност

AS-Interface за безопастна работа - Безопастно следене

  • Различни логически функции
  • Следене до 31 AS-i безопасни подчинени устройства
  • Зони на приложение: следене на врати, светлинни завеси, аварийно спиране, управление с двете ръце
  • Две OSSD, които могат да се изключват отделно едно от друго
  • TÜV одобрение съгласно EN 954-1 и IEC 61508

AS-Interface за безопастна работа - Безопастно следенеМонитори, PLC и Gateway устройства

AS-i мониторите за безопасност се използват в AS-i системата за контрол на защитните елементи, например превключвателите за авариен стоп.
Те контролират кодовите последователности в AS-i мрежата. При отклонения в съобщението или при надхвърляне на времето мониторът установява съоръжението в безопасно състояние.
Устройството се предлага в две изпълнения: с един или с два редундантно изпълнени превключващи елемента на изходите. Може да бъде разположено на произволно място в AS-i системата. Няколко AS-i монитора за безопасност могат да работят на един AS-i Master. По тази причина, формирането на групи за обработка на сигурното AS-i Slave устройство е възможно без проблем.
Със софтуера могат да бъдат въведени параметрите на познатите от защитното реле функции, като например "АВАРИЕН СТОП", "Стоп категории 0 или 1", "Управление с две ръце" или "Превключвател за потвърждение". Така един AS-i монитор за безопасност замества няколко обикновени защитни релета.