You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-интерфейсни системи и сензори
  5. RFID глави за четене / запис

AS-интерфейсни системи и сензори - RFID глави за четене / запис

  • RFID за монтажна, подаваща и обработваща технологии
  • Проста и бърза настройка
  • Свързване на до 31 RFID четеца към един AS-i главен
  • Висока надеждност на отчитане

AS-интерфейсни системи и сензори - RFID глави за четене / запис

RFID глави за четене/писане

RF идентификационната система DTS125 служи за безконтактно четене и/или записване на RFID транспондери (ID тагове). Компактните глави за четене/писане освен антената включват и цялостната обработка и връзката с AS интерфейс. По този начин устройствата могат да работят направо в AS-i мрежата. Данните се преобразуват в цифрово кодирани стойности и се подават на управляващото ниво на AS-i без необходимост от допълнително програмиране. Областите на приложение са например управлението и контролът на материалните процеси в производствени линии.
В направляваните с релса транспортни системи се монтират носители на кодове (ID тагове) към обектите, които трябва да бъдат идентифицирани, като например резервоари, държачи за стоки и детайли. Когато те влязат е обхвата на регистрация на главите за четене/писане, информацията се прочита. До 31 устройства могат да бъдат управлявани от един AS-i Master.
Асортиментът изделия включва глави за четене/писане за различни по големина обхвати, както и голям брой различни ID тагове.