1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-интерфейсни системи и сензори
  5. Датчици за клапани

AS-интерфейсни системи и сензори - Датчици за вдигащи се клапани

  • Обратна връзка за позиция на клапан с единично и двойно легло и за диафрагмени клапани
  • Свободно избираеми комутиращи изходи: отворен/затворен кран, повдигане на леглото
  • Заменя три двоични импулсни датчика
  • Разделителна способност 0,2 mm в целия измервателен диапазон
  • Постоянно следене на уплътнението на клапана

AS-интерфейсни системи и сензори - Датчици за вдигащи се клапаниСензори за повдигащи клапани

Сензорът за клапани служи за подаване на надеждна обратна връзка за позициите на клапаните с линейно задвижване. Сензорът подава информация на управлението за до три важни позиции на клапана: Отворен клапан, Затворен клапан и произволна междинна позиция, например повдигане от клапанното легло.
Високата резолюция на хода позволява също и разпознаване на износването на уплътненията на клапанните тарелки и по този начин позволява техническо обслужване в зависимост от състоянието. Интервалите на техническа поддръжка могат да бъдат адаптирани към действителното ползване, за да се удължи експлоатационния живот и да се намали готовността.
При използване на сензора за клапан отпада сложният монтаж на няколко отделни сензори за положение.
Точките на превключване могат да се настройват удобно с натискане на бутон. Това спестява изискващото много време механично регулиране на съответните позиции на клапана. Вече не се налага да бъдат отчитани монтажните допуски или обхватите.
Светодиодите сигнализират трите възможни позиции на клапана.
Сензорът за клапан се предлага с превключващи изходи, аналогов изход или AS интерфейс.