You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. I/O модули с AS интерфейс
  5. PCB решения

AS / Interface I / O модули - решения за печатни платки

  • Отрязани на размер проводници или клеми с винтове
  • AS-i куплунг за четири устройства за управление и сигнализация
  • Отлична защита срещу късо съединение и претоварване
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция

AS / Interface I / O модули - решения за печатни платки

PCB решения

AS-i платките са предназначени за ползване в малки корпуси, разпределителни шкафове и табла за управление. Частично капсулованите платки могат да бъдат интегрирани в корпуси за повърхностен монтаж, като например за монтаж на модули с осветени бутони. С помощта на AS-i платки е възможно механичните прекъсвачи да бъдат свързани в AS-i мрежи. Чрез това функционалността на прекъсвача се комбинира с лесния монтаж на AS-i.