1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-Interface захранващи устройства и монитори
  5. Следене за повреда на заземяването и следене за повреде на изолацията

AS-интерфейс заследене на неизправност със заземяването и неизправност с изолацията

  • Надеждно следене на проблем със заземяването или с изолацията
  • Защита срещу непреднамерено стартиране на машини
  • Светодиоди сигнализират за проблеми със заземяването или с изолацията


Монитор за следене за земно съединение и неизправност в изолацията

Монитор за следене за земно съединение контролира надеждно за земни съединения незаземените AS-i и 24 V мрежи. Безпотенциалният релеен изход подава информация за откриването на земни съединения. По този начин се предотвратяват опасни ситуации, като например непреднамерено стартиране на машина. Мониторът за следене за неизправност в изолацията разпознава и симетричните, и несиметричните земни съединения, респективно повреди в изолацията. Мигащият жълт светодиод сигнализира за симетрични неизправности, а постоянното светене – за несиметрични. Оценката "Наличие на земно съединение/неизправност в изолацията" може да бъде направена с два безпотенциални сигнални контакта.