You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Ethernet полеви модули

Ethernet полеви модули

  • Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
  • Едновременен обмен на данни с контролера и компютърния свят
  • Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
  • Здрав корпус с висок клас на защита

Ethernet полеви модули