You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. Индустриални SmartSPS контролери

Индустриални SmartSPS контролери

  • Цялостна задача за решаване на задачи за автоматизация в индустрията
  • Високопроизводителна система за автоматизация, която също е безопасна до SIL3, PL e, ако е необходимо
  • Програмируем чрез CODESYS V3.5, водещ, независим от производителя автоматизиран софтуер
  • Различни възможности за комуникация и гъвкавост
  • Опростена инсталация на системата чрез окабеляване на AS-Interface

Индустриални SmartSPS контролери