1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани
  5. Комплекти за автоматизация на клапани

Комплекти за автоматизация на клапани

  • Датчик, клапан, превключваща гърбица и съединителен кабел: Всички в една кутия
  • За всички актуатори съгласно VDI/VDE 3845
  • Предварително навит кабел на електромагнитен клапан
  • Двойни датчици с вграден AS-i куплунг
  • Значително намаляване на разходите в сравнение с монтирането на разпределителна кутия

Комплекти за автоматизация на клапаниНабор за автоматизация за актуатори за четвърт оборот

Навсякъде, където в техниката за управление на технологичните процеси се използват течности, въздух или газове, за дозиране и управление се използват клапани. Индуктивните двойни сензори от серии IN и AC23 служат за надеждно подаване на обратна връзка за позицията на пневматични актуатори за четвърт оборот и клапанните пластини. Те се използват в комбинация с превключваща гърбица (наречена още позиционираща капачка).
Позициониращата капачка се монтира директно върху задвижващия вал на актуаторa за четвърт оборот. Тя разполага с два изместени на 90° метални винта, които се намират на различна височина. Индуктивният двоен сензор с две лежащи една над друга сензорни повърхности регистрира или горния, или долния метален винт и по този начин разпознава двете положения на клапана "Отворен" и "Затворен". Системата е безконтактна и работи без износване и се самопочиства. Тя до-голяма степен е резистентна срещу външни влияния и нечувствителна срещу механични натоварвания, като вибрации и удари.
За бързо пускане в действие се използва набор за автоматизация, който се състои от индуктивен двоен сензор с AS интерфейс, превключващи гърбици, кабел, щекери за клапан, закрепващи елементи и специфичен за производителя електромагнитен клапан.