1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за обработка на сигнали
  5. Мониторинг на потока

Системи за оценка на сигнали - Единици за наблюдение на потока

  • Вградено следене на поток, температура и непрекъснатост на проводници
  • Регулируеми комутиращи изходи за следене на поток и температура
  • Ясно видим многоцветен лентов светодиоден дисплей
  • Сигнален изход чрез безпотенциални релейни контакти
  • Опции за свързване: Врязващи се контакти/винтови клеми и пружинни клеми

Системи за оценка на сигнали - Единици за наблюдение на потокаКонтрол на потока

В приложения, в които не е възможно, да се използва сензор за поток с интегрирана обработка, се използват сензори в комбинация с обработващи модули. Това например е така при използване във взривоопасни зони, при малко място, или когато индикацията трябва да става децентрализирано.
Асортиментът включва обработващи модули за инсталиране в разпределителен шкаф и за монтаж на място. В зависимост от устройството могат да се контролират поток, температура и прекъсване на проводник. Всички устройства показват потока със светодиоден индикатор.
Системите за обработка за монтаж на място се свързват със сензора за поток с помощта на конектор M12 направо на мястото на измерване.
За приложения във взривоопасни зони сензорите и обработваща електроника се изпълняват и сертифицират в съответствие с валидните нормативни разпоредби за използване във взривоопасни зони.