You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за обработка на сигнали

Сензори за обработка на сигнали

  • Вградено следене на поток, температура и непрекъснатост на проводници
  • Регулируеми комутиращи изходи за следене на поток и температура
  • Ясно видим многоцветен лентов светодиоден дисплей
  • Сигнален изход чрез безпотенциални релейни контакти
  • Опции за свързване: Врязващи се контакти/винтови клеми и пружинни клеми

Сензори за обработка на сигнали