1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Температурни сензори
  5. Инфрачервени сензори за температура с дисплей

Инфрачервени сензори за температура с дисплей

  • Два независимо комутиращи изхода, универсално програмиране
  • Устойчиви на надраскване прецизни обективи за минимална чувствителност на разсеяна светлина
  • Интуитивна, лесна работа
  • Може да се активира тестова функция при датчика или чрез външен управляващ сигнал
  • Надеждно измерване на температура до 1350 C

Инфрачервени сензори за температура с дисплейИнфрачервени температурни сензори с дисплей

Сензорите за инфрачервено измерване на температурата са подходящи за надеждно регистриране на позицията на обекти с висока температура, например в производството на стомана или стъкло.
Сензорите откриват излъчваното от обектите инфрачервено излъчване и го преобразуват в изходящ сигнал. Ако регистрираната температура е над зададения праг на превключване, превключващият изход се активира и статусът на превключване се показва от светодиодите.
Праговете на превключване и конфигурациите на изходите могат да бъдат настройвани лесно с помощта на бутоните и на дисплея. По време работа на дисплея се показва актуалната измерена стойност.
Устойчивият корпус и висококачествената прецизна леща позволяват използване в изключително тежки промишлени условия.