1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Температурни сензори
  5. Сензори показващи пика на температурата

Температурни сензори - Сензори с вграден температурен датчик и дисплей

  • Аналогов и комутиращ изход за следене
  • Лесна комуникация чрез IO-Link
  • Широк диапазон на оценка на температурата
  • Интуитивна, лесна работа
  • Локален дисплей на текущите стойности на температурата

Температурни сензори - Сензори с вграден температурен датчик и дисплейСензор с термоелемент и дисплей

Температурните сензори от серия TN служат за надеждно регистриране и обработка на технологични температури. Те се ползват, когато е необходимо показване на място. Устройствата се характеризират с отлично време на реакция, висока устойчивост на налягане и голям диапазон на измерване. Критичните състояния на процеса, например спадането под и надхвърлянето на граничната температура, могат да се следят директно с помощта на превключващ изход. За непрекъснато температурно измерване има устройства с аналогов изход с висока разделителна способност и възможност за скалиране. Актуалната температура на процеса може да бъде отчетена по всяко време от индикатора на устройството.
Видимият от голямо разстояние и от всички страни 4-значен светодиоден дисплей и двата разположени на главата на сензора светодиода за състоянието на включване улесняват пускането в действие, поддръжката и експлоатацията. Дисплеят може да бъде превключен от "червена" индикация на "червено-зелена". По този начин се акцентират състоянията на превключване или се създава отделен цветен прозорец.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.