1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Температурни сензори
  5. Тръбни кранове

Температурни сензори - Температурни тапи

  • Малък, лек корпус с куплунзи М12
  • Намалени сложност на монтажа и източници на грешки
  • Мащабируема оценка на датчици за температура
  • Светодиод за сигнализиране на работното състояние
  • Технология на пълно заливане и здраво свързване за голяма устойчивост на вибрации

Температурни сензори - Температурни тапи



Щекери за температура

Щекерът за температура е преобразувател на измервания сигнал за температурни сензори и съпротивителни термометри. Във връзка със сензорите със сонда от серии TT и TM и сензорите с резба или контактните сензори от серия TS той контролира надеждно температурата на течни и газови среди в съдове, резервоари и тръбопроводи и върху повърхността на корпуса.
Благодарение на използването на щекерите за температура TP отпада трудното окабеляване и се намаляват усилията при монтаж в сравнение с обичайните трансмитери, монтирани на релси. Честите източници на грешки, например грешното свързване на температурния сензор чрез кабелни клеми, се избягва чрез използването на стандартни конектори M12.
Компактният корпус позволява използване в ограничено пространство.
Параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.