1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Температурни сензори
  5. Удебелени и вградени сензори

Сензори за температура - Удебелени и вградени сензори

  • Завинтени, закрепени с болтове и цилиндрични датчици за температура
  • Отлично отношение цена/работни характеристики
  • Точно измерване на температура с вграден чувствителен елемент на датчика Pt100, клас A
  • Различни дължини на кабела от 2 до 5 m
  • Проста и 100 % уплътнена връзка чрез куплунг M12


Сензори с плоска форма и сензори с резба

Температурните сензори от серия TS за свързване към обработващ модул регистрират надеждно температури в съдове, резервоари, тръбопроводи и върху повърхностите на машините. Сензорите с плоска форма и сензорите с резба със свързващ проводник се използват, когато за монтаж има малко пространство.
Температурата на корпуса на лагер или двигател, също както нивото на вибрациите, е индикатор за състоянието, качеството и оставащия експлоатационен живот. Закрепен върху корпуса температурен сензор с плоска форма измерва температурата и предава измерените стойности към електрониката за индикация и обработка от тип TR или на щекерите за температура TP.
За приложения във взривоопасни зони сензорите се изпълняват и сертифицират в съответствие с валидните нормативни разпоредби за използване във взривоопасни зони.