1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за ниво
  5. Използване в опасни зони

Сензори за ниво - Използвайте в опасни зони

  • За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
  • Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Употреба за течности, вискозни среди и насипни материали
  • Разграничаване на средите чрез настройка на параметрите на комутиращите изходи
  • За приложения в опасни зони

Сензори за ниво - Използвайте в опасни зони