1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за ниво
  5. Единици за оценка на контрол на нивото

Сензори за ниво - Единици за оценка на контрол на нивото

  • Директно управление на помпи и клапани
  • Регулируемо закъснение на включване и изключване
  • Вградено широкообхватно захранване за датчиците
  • Изключително компактна, пестяща място конструкция
  • Винтови клеми опростяват монтажа


Обработващи модули за регулиране на нивото на напълване

Обработващият модул за регулиране на нивото на напълване регулира нивата на резервоари и съдове и по този начин предпазва от препълване, работа на сухо и течове. Устройството получава сигнали от външен сензор и превключва неговите изходи в съответствие със забавянията на включването и изключването, които могат да бъдат регулирани.
Асортиментът включва устройства за свързване един или два сензора.
При регулирането на нивото на напълване с един сензор с помощта на капацитивен сензор се следи горното гранично състояние на резервоара. При достигане на нивото на напълване, сензорът подава сигнал към обработващия модул. Той затваря подаващия клапан за настроеното време, за да противодейства на евентуално препълване.
Регулирането на нивото с два сензора е типично регулиране с две точки. За защита от работа на сухо на помпа на резервоара се инсталират два капацитивни сензора. При достигане на долното ниво на напълване, сензорът подава сигнал към обработващия модул. Той изключва с релейния изход помпата, с която обикновено средата се извежда от резервоара. При достигане на горното ниво на напълване включва инсталираният там втори сензор. Релето в обработващия модул включва отново и помпата се стартира.