1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за ниво
  5. Концепция за модулен предавател

Сензори за ниво - Концепция за модулен предавател

  • Версии с два или четири комутиращи изхода или аналогов изход
  • Интуитивна, лесна работа
  • Ясно видим светодиоден дисплей
  • Дължини на сондата до 160 cm
  • Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата

Сензори за ниво - Концепция за модулен предавателМодулна концепция сонди

Сензорът за следене на нивото на напълване работи на принципа на насочените микровълни и измерва нивото на напълване с помощта на електромагнитни импулси в наносекундния диапазон. Той е подходящ за постоянно следене на почти всякакви течности, например среди на водна основа, охлаждащи смазки, почистващи течности, масла.
Сензорът се монтира с помощта на технологична връзка или фланец в резервоара. При необходимост пръчката на сензора може да бъде скъсена лесно от потребителя и адаптирана към резервоара.
Настройката на всички параметри и програмирането на точките на превключване и индикацията на текущото състояние на нивото на напълване стават с бутоните за програмиране и 4-значен буквено-цифров дисплей. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.