1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Контролен панел за водата за охлаждане

Контролен панел за водата за охлаждане

Контролен панел за водата за охлажданеКонтролни табла за охлаждаща вода

Контролните табла за охлаждаща вода се използват най-вече във високо автоматизираните роботизирани съоръжения за заваряване в автомобилната промишленост. В този случай задължително е преди всичко охлаждането на предната част на заваряващите клещи, така наречените "електроди". Откъсването на електродите или течовете в охладителната система трябва да бъдат разпознати бързо и надеждно, за да се избегнат повреждането на незавършената каросерия и обусловеният от него престой на производството.
При загуба на електрод охладителните системи трябва за много малко време да спрат подаването на охлаждащо средство. Това се гарантира чрез контролните табла за охлаждаща вода ifm.
Контролното табло за охлаждаща вода се състои от филтър, сензор за поток и спирателен клапан за вода в подаващия тръбопровод. Във връщащия тръбопровод се намират сензор за налягане, обратен клапан и като допълнителна опция регулиращ клапан.
Филтърът служи за филтриране на твърдите вещества, за да бъдат избегнати запушванията на охладителната система.
Сензорът за поток контролира количеството на студената вода в системата. Надеждно могат да бъдат разпознати свръхпоток, обусловен от нехерметичност, спукване на маркуч или откъсване на електрод и ниският поток, обусловен от запушване или притискане на маркучите.
Спирателният клапан за вода в подаващия тръбопровод затваря подаването на вода на системата в случай на неизправност и предотвратява изтичането на охлаждащата вода, докато обратният клапан предотвратява изтичането на охлаждаща вода през връщащия тръбопровод при откъсване на електрод или спукване на маркуч.
Сензорът за налягане контролира работното налягане във връщащия тръбопровод на охладителната система. Поради много краткото време на реакция при обусловен от откъсването на електроди внезапен спад на налягането се гарантира бързо изключване на системата.
ifm предлага специфични за отделните клиенти контролни табла за охлаждаща вода за адаптиране по избор към съответното приложение.