1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Звена за оценяване

Единици за наблюдение на потока

  • Висока повтаряемост
  • Режим на проста настройка за бърза подготовка
  • Различни връзки чрез адаптери
  • Надеждно следене на газове и течности
  • Електронно блокиране на стойностите на настройката


Обработващи модули

В приложения, в които не е възможно, да се използва сензор за поток с интегрирана обработка, се използват сензори в комбинация с обработващи модули. Това например е така при използване във взривоопасни зони, при малко място, или когато индикацията трябва да става децентрализирано.
Асортиментът включва обработващи модули за инсталиране в разпределителен шкаф и за монтаж на място. В зависимост от устройството могат да се контролират поток, температура и прекъсване на проводник. Всички устройства показват потока със светодиоден индикатор.
Системите за обработка за монтаж на място се свързват със сензора за поток с помощта на конектор M12 направо на мястото на измерване.
За приложения във взривоопасни зони сензорите и обработваща електроника се изпълняват и сертифицират в съответствие с валидните нормативни разпоредби за използване във взривоопасни зони.