1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Дебитомери за малки дози

Дебитомери за малки дози

  • За дебити до 200 ml/min
  • Подходящ за вода и водни разтвори
  • С индикация на обемния поток, общото количество и температурата
  • Кратко време за реакция и висока чувствителност
  • Ясно видим светодиоден дисплей

Дебитомери за малки дозиСензори за поток за малки количества

Сензорът за поток от серия SQ гарантира надежден контрол на вода и водни разтвори. Той е подходящ особено за регистриране на малки протичащи количества, например при дозиране на течности.
Той регистрира трите технологични параметъра количество протичащо вещество, потребявано количество и температура на средата.
Устройството разполага с два превключващи изхода, които могат да бъдат програмирани като нормално отворени или като нормално затворени. Един превключващ изход може да бъда конфигуриран и като скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности. За контрол на употребеното количество другият изход изпраща числов импулс на управлението.
Настройката на всички параметри и програмирането на точките на превключване става с бутоните на сензора и 4-значен буквено-цифров дисплей.