1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Мехатронни сензори с дисплей

Мехатронни разходомери с дисплей

  • Оптимизиран за вода и масла
  • Вградено измерване на температура
  • Монтиране без допълнителни дължини на входната или изходната тръба
  • Промяна на цвета червен/зелен за технологични стойности
  • Много кратко време за реакция

Мехатронни разходомери с дисплейМехатронни сензори с дисплей

Мехатронните сензори за поток с дисплей от серия SBY контролират течните среди, например вода, гликолов разтвор, промишлени масла или охлаждаща смазка. Те регистрират двата технологични параметъра количество протичащо вещество и температура на средата.
Сензорът работи на принципа на пружинното бутало. Намиращото се в клапанното седло на корпуса бутало се повдига от протичащата течност срещу силата на пружината. Позицията на буталото е индикатор за поток. Силата на пружината осъществява сигурното връщане на буталото в изходно положение при намаляване на потока и по този начин предотвратява обратния поток.
Асортиментът изделия включва трансмитери за поток с аналогов изход и монитори за поток с превключващ изход.
Видимият от голямо разстояние и от всички страни 4-значен светодиоден дисплей и двата разположени на главата на сензора светодиода за състоянието на включване улесняват пускането в действие, поддръжката и експлоатацията. Дисплеят може да бъде превключен от "червена" индикация на "червено-зелена". По този начин се акцентират състоянията на превключване или се създава отделен цветен прозорец.
Устойчивото механично изпълнение позволява употребата при високи налягания и в среда с неблагоприятни условия. В зависимост от протичащото количество, което трябва да бъде регистрирано могат да бъдат използвани устройства с различна технологична връзка.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.