1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Разходомери за вихрови потоци

Разходомери за вихрови потоци

  • Вградено измерване на температура
  • Може да се използва за проводяща и непроводяща вода (дейонизирана вода)
  • Бърза и лесна настройка
  • Компактен корпус за монтаж на места с ограничено пространство

Разходомери за вихрови потоциСензори за поток Vortex

Сензорите за поток от серия SV контролират течни среди на водна основа и регистрират надеждно обемния разход. За приложения с високи изисквания се предлагат устройства, които регистрират поток и температура на средата. Те често се използват в охлаждащи контури, например в стоманодобивни заводи, в автомобилната промишленост и в производството на стъкло.
Сензорите работят на принципа на измерване Vortex. Течащата среда в зависимост от своята скорост създава завихряния от двете страни на монтираното в измервателната тръба подпорно тяло. Тези завихряния са надежден индикатор за обемния разход. Принципът Vortex е до голяма степен независим от колебанията на налягането и температурата на средата.
Извеждането на актуалното течение става под формата на аналогов сигнал, а на температурата като Pt1000 сигнал.