1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Пълна продуктова линия

Сензори за поток / разходомери - Пълна продуктова линия

  • Надеждно следене на течности и газове в тръби
  • Версии за употреба в хигиенични приложения
  • Следене на поток и за агресивни среди
  • Различни присъединявания чрез адаптери
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия

Сензори за поток / разходомери - Пълна продуктова линияОбща програма

В почти всички области на техниката за управление на технологичните процеси и съоръжения се използват течни или газообразни среди, например за подаване на охладителни и смазочни средства на машини и агрегати или за вентилация на съоръжения и сгради. Електронните сензори за поток се използват, за да се предотвратят повреди или престои вследствие на отпадане на потока.
Асортиментът изделия на ifm включва сензори за поток с различни методи на измерване за контрол на най-различни среди, например вода, масла, охлаждаща смазка, както и въздух, сгъстен въздух или агресивни среди.
Тяхната област на приложение започва от прости контролни функции и стига до точното определяне на количеството на протичащото вещество.