1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за вакуум
  5. Компактен корпус с дисплей за пневматика

Вакуумни сензори - Компактен корпус с дисплей за пневматика

  • Ясен и четлив наклонен светодиоден дисплей
  • Двуцветен дисплей на технологичните стойности за идентифициране на приемливия диапазон
  • Лесен монтаж с вградени монтажни отвори и принадлежности
  • Два комутиращи изхода, един от които може да бъде конфигуриран като аналогов изход
  • Диапазон на налягането -1...1 bar или -1...10 bar