1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за вакуум
  5. Предаватели тип PA

Вакуумни сензори - Трансмитери тип PA

  • Висока обща точност 0,5 %
  • Варианти с аналогов изход 4...20 mA или 0...10 V
  • Отлична защита срещу претоварване и дългосрочна стабилност
  • Отлично отношение цена/работни характеристики


Два превключващи изхода

Сензорите за налягане от серия PP регистрират надеждно налягането на системата в машини, съоръжения и хидравлични агрегати в промишлени и мобилни приложения.
Компактният корпус позволява използване в ограничено пространство. Устойчивите устройства се характеризират с висока устойчивост на удари и вибрации, и позволяват работа без износване в продължение на милиони цикли на налягането. Високата повтаряемост и малките отклонения от характеристиките на точките на превключване гарантират добра дълготрайна стабилност.
Сензори са с висок клас на защита и могат да бъдат използвани в голям диапазон на работните температури.
Настройката на устройствата става чрез външно програмиращо устройство. Параметрите на някои модели могат да бъдат въвеждани през IO-Link, например чрез USB интерфейс. В такъв случай софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.