1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за вакуум
  5. Използват се в технологични процеси с високи температури

Вакуумни сензори - Използват се в технологии с високи температури

  • Използва се в температурния диапазон -25...200 C
  • Вградена разделителна диафрагма с мембрана от неръждаема стомана
  • Всички потопени части са от неръждаема стомана
  • Намалена сложност на свързване в следствие на двупроводния токов кръг
  • Приложен е сертификат за фабрично калибриране


Използване в техниката за управление на технологичните процеси при високи температури

Сензорите за налягане от серия PI22/PI23 са предназначение за приложение при високи температури в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки, например в UHT съоръжения (Ultra High Temperature).
Видимият от голямо разстояние и от всички страни 4-значен светодиоден дисплей улеснява пускането в действие, поддръжката и експлоатацията.
Сензорите могат да бъдат свързани не само с 4 или 3 проводника, но и в токова верига с 2 проводника. Това намалява усилията за свързване в новите съоръжения и улеснява смяната при наличие на свързване с 2 проводника.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.