1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане
  5. Захранващи сензори с дисплей за опасни зони

Сензори за налягане - Засмукващи сензори с дисплей за опасни зони

  • Два комутиращи изхода, един от които може да бъде конфигуриран като аналогов изход
  • Хигиеничен, скрит монтаж
  • Висока обща точност и електронна компенсация на температурата
  • Регулируема нула и размах
  • За приложения в опасни зони


Сензори със скрит монтаж с дисплей за взривоопасни зони

Сензорите за налягане със скрит монтаж от серия PI са с изцяло метален корпус от неръждаема стомана за използване във взривоопасните зони на техниката за управление на технологичните процеси. Те служат основно за хидростатично измерване на нивото на напълване в съдове и резервоари.
Устройствата разполагат с един превключващ изход, който може да бъде програмиран като нормално отворен или нормално затворен, и един скалируем аналогов изход за извеждане на измерените стойности.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Дисплеят, позволяващ добро отчитане, в комбинация с интуитивното управление помага за бързото и удобно пускане в действие. Високата повтаряемост и малките отклонения от характеристиките на измерените стойности гарантират добра дълготрайна стабилност.