1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  5. Следене на контакта на детайлите

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Следене на застояли части

  • Регулиране на необходимата стойност на междината чрез скала за механична настройка
  • Висока дългосрочна стабилност
  • Работа с ниско захранващо налягане
  • Две точки на превключване: Фино/грубо детектиране и допълнителна функционална проверка
  • Безконтактно измерване в микрометричния диапазон

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Следене на застояли частиСледене на контакта на детайлите

Сензорът за контрол на прилягането на детайлите PS7570 проверява надеждно, дали даден детайл е легнал равно преди обработката или затягането.
В металорежещите машини и обработващите центрове той може да бъде използван за проверка на контакта на детайла или за проверка на наличието на държач за детайл.
Сензорът работи на принципа на пневматичното измерване на пълния напор. Той измерва разликата между пълния напор на дюзите и настроеното референтно налягане. По този начин системата контролира задържането или надхвърлянето на много малки разстояния в µm-диапазон. Референтното налягане се настройва с просто завъртане на апертурния диск. Добре видимият 4-значен светодиоден дисплей и лесната навигация в менютата улесняват корекцията, пускането в действие и поддръжката.