1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане
  5. Диагностична функция за помпи

Сензори за налягане - диагностична функция за помпи

  • Две функции в един модул: Следене на помпи и детектиране на налягане
  • Надеждна диагностика на смущения в зоната на засмукване и детектиране на кавитация
  • Детектиране на отделящи газ течности или останал в помпата въздух
  • Независимо следене на налягането на системата с втори комутиращ изход
  • Управление на помпа чрез аналогов изход


Диагностична функция за помпа

Сензорът за налягане с диагностична функция за помпа от серия PIM позволява ориентиран спрямо състоянието контрол на помпи, независимо от типа на помпата, характеристиките на помпата и диапазона на оборотите. Той надеждно разпознава смущенията в обкръжението на помпата, например попадане на въздух в средата, запушен филтър, отлагания в тръбопроводите или неправилно отворения клапан. Това води до увеличаване на интервала между техническите поддръжки. Увеличава се готовността на цялото съоръжение и се избягват скъпите вторични щети.
Сензорът регистрира периодичните хидравлични удари в средата. Ако те надхвърлят определена критична стойност, което може да доведе до увреждане на помпата или на съоръжението, сензорът генерира алармено съобщение към някой превключващ изход.
Вторият изход на сензора подава информация за налягането на системата напълно независимо от диагностичната функция. Неговите параметри могат да бъдат зададени като на превключващ изход или като на скалируем аналогов изход.
Дисплеят, показва състоянието на помпите под формата на тенденция. Освен това периодично се показва налягането на системата.
Интуитивното управление на сензора за диагностика позволява бързо и удобно пускане в действие, без експертни знания.