1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане
  5. Два превключващи изхода

Сензори за налягане - Два превключващи изхода

  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • Два комутиращи изхода, един от тях може да бъде конфигуриран като диагностичен изход
  • Вградена диагностична функция
  • Отлична устойчивост на ЕМС
  • Лесна комуникация чрез IO-Link