1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане
  5. Компактен корпус с дисплей за пневматика

Сензори за налягане - Компактен корпус с дисплей за пневматика

  • Ясен и четлив наклонен светодиоден дисплей
  • Двуцветен дисплей на технологичните стойности за идентифициране на приемливия диапазон
  • Лесен монтаж с вградени монтажни отвори и принадлежности
  • Два комутиращи изхода, един от които може да бъде конфигуриран като аналогов изход
  • Диапазон на налягането -1...1 bar или -1...10 bar


Компактната форма с дисплей за пневматика

Сензорите за налягане от серия PQ контролират налягането на системата в пневматичната мрежа и линиите за сгъстен въздух на машини и съоръжения. Сензорите могат да бъдат използвани за измерване както на относително, така и на диференциално налягане. Това ги прави подходящи и за контрол на филтри за замърсяване или блокиране.
Измервателната клетка не е чувствителна към течностите и отлаганията, които биха могли да се намират в системата. Тя гарантира висока устойчивост на претоварване и голяма точност.
Видимият от голямо разстояние 4-значен светодиоден дисплей и интуитивното управление с двата бутона, улесняват пускането в действие, поддръжката и експлоатацията. Дисплеят може да бъде превключен от "червена" индикация на "червено-зелена". По този начин се акцентират състоянията на превключване или се създава отделен цветен прозорец.
Параметрите на сензорите с аналогов изход могат да бъдат въвеждани през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.