1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  5. Използват се в технологични процеси с високи температури

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Използват се в технологии с високи температури

  • Използва се в температурния диапазон -25...200 C
  • Вградена разделителна диафрагма с мембрана от неръждаема стомана
  • Всички потопени части са от неръждаема стомана
  • Намалена сложност на свързване при работа в двупроводен токов кръг
  • Приложен е сертификат за фабрично калибриране

Сензори за налягане / Сензори за вакуум - Използват се в технологии с високи температури