You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. RFID-кодирани и магнитно кодирани сензори за безопастност

RFID-кодирани и магнитно кодирани сензори за безопастност

  • Възможност за задействане от различни положения
  • Отговаря на новото описание на интерфейса CB24I от ZVEI
  • Могат да бъдат свързани в последователност
  • Изградени от неръждаема стомана за по-голяма защита от подправяне
  • Отговаря на най-високите нива на безопасност по стандарт ISO 13849-1 и SILCL 3 до IEC 62061

RFID-кодирани и магнитно кодирани сензори за безопастност