You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Безопасност по време на работа с AS интерфейс
  5. Обслужващи елементи

AS-Interface за безопастна работа - Операционни елементи

  • Осветено аварийно спиране с вградена AS-i връзка
  • Безопасни AS-i печатни платки
  • Вграждане на AS-i подчинени устройства в корпус за повърхностен монтаж

AS-Interface за безопастна работа - Операционни елементи

Обслужващи елементи

Сигурните бутони АВАРИЕН СТОП с AS интерфейс служат за принудително спиране на машина или съоръжение в опасна ситуация. Благодарение на интегрираното AS-i включване, контролерите могат да се свързват в сигурни AS-i системи (Safety at Work). Връщането в изходно състояние (Reset) след задействането става в зависимост от модела чрез изтегляне или задействане на ключа.