1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Безопасност по време на работа с AS интерфейс
  5. Сигурни входно-изходни модули

AS-Interface за безопастна работа - Сигурни входни/изходни модули

  • Безопасни AS-i модули за полеви приложения и шкафове за управление
  • Вграждане в AS-i на свързани с безопасността компоненти
  • Свързване на безопасни механични контакти и безопасни трипроводни датчици
  • Три свободно избираеми посоки на плоския кабел за модули с технология за бърз монтаж
  • Сертификация съгласно EN 62061/SIL3 и EN ISO 13849-1/PL e

AS-Interface за безопастна работа - Сигурни входни/изходни модулиСигурни входно/изходни модули

Сигурните AS-i модули регистрират надеждно отнасящите се до безопасността състояния, например на 1- или 2-канални бутони АВАРИЕН СТОП, превключватели за позиция или контакти за врата. Със сигурния входен модул насочените към сигурността компоненти без интегриран AS-i интерфейс могат да бъдат свързвани към AS-i системата.
Устройствата изпълняват изискванията на действащите международни стандарти за техника за осигуряване на безопасността. Те разпознават и подават информация за грешки като късо съединение, кръстосано съединение или проблеми с комуникацията. Светодиодите със силна светлина показват състоянията на превключване на входовете и изходите, електрическото захранване и евентуалните грешки на модула.
Асортиментът изделия включва модули ClassicLine с винтов или бърз монтаж за полеви приложения, както и модули SmartLine за вграждане в разпределителен шкаф.