1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Безопасност по време на работа с AS интерфейс
  5. AS-i изходи със защита от PLC

Интерфейсни изходи AS-Interface с автоматичен PLC

Интерфейсни изходи AS-Interface с автоматичен PLCGateway устройства с устойчив на грешки PLC

AS-i Gateway устройствата със PLC функционалност управляват надеждно обмена на данни за нивото сензори/актуатори и комуникират бързо с по-високото ниво на управление. Те могат да бъдат използвани като автономно децентрализирано управление или като Gateway за традиционните индустриални мрежи. Асортиментът включва интерфейси, като например към EtherNet/IP и PROFINET.
Устройствата се състоят от две управления в един корпус. Единият PLC работи с приложения, свързани с безопасността, вторият PLC действа като стандартен PLC. Двата контролера си комуникират помежду си, така че да бъде възможна реализацията на цялостно управление на съоръжението, включително предпазни функции и визуализация със само един Master.
Обезопасеният срещу грешки PLC е сертифициран за използване в насочени към безопасността приложения до SIL3, PL e. Устройството разполага с локални сигурни входове и изходи. Удобните диагностични функции, например индикатор за статуса за сигурни I/O и памет за грешките с маркер за времето за съобщенията улеснява търсенето на грешки и намалява времето на престой.
Благодарение на цветния дисплей състоянието на всички AS-i Slave устройства може да бъде разпознато с един поглед. Възможно е и визуализиране на данните от сензора/актуатора през интегрирания уеб-сървър.
Високопроизводителните PLC могат да бъдат програмирани със софтуера CODESYS.