You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Safety контролери

Safety контролери

  • Безопасни входове и изходи
  • Многопластова концепция за безопасност, разширено следене и тестови програми
  • Подлежащи на конфигуриране характеристики в случай на неизправност
  • Бързо зареждане и късо време за откриване на неизправността
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи

Safety контролери

Контролери за безопасност

Високопроизводителните, свободно програмируеми 32 Bit SafetyController са проектирани за използване при тежки условия. Те са подходящи за директен монтаж в превозни средства и мобилни работни машини при използване на бордовата мрежа. Допълнително в контролерите са интегрирани специално хардуерни и софтуерни функции за задачи, свързани с безопасността, които позволяват използване като контролер за безопасност.
Хардуерът и софтуерът са сертифицирани от TÜV. Благодарение на програмируемата, разделена на степени обработка на грешките (Keep Alive) SafetyController може да бъде използван така, че да се изключва при грешки и да установи съоръжението в безопасно състояние. При по-малки грешки частите на съоръжението могат да продължат да бъдат използвани в дефинираните преди това зони. Не всички компоненти трябва да бъдат изключвани. Поведението на входовете и изходите може да бъде адаптирано към съответния случай на използване бързо и прецизно с помощта на софтуера за програмиране CODESYS.