1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Защитни релета
  5. Безопасно следене на недостатъците

Релета за безопасност - Безопасно следене на недостатъците

  • Лесна настройка на параметри чрез въртящ се превключвател
  • Използване на най-различни гърбични дискове
  • Функциите на следене могат да се включват и да се изключват
  • Надеждна работа при екстремни околни температури до -40 C
  • Компактен корпус

Релета за безопасност - Безопасно следене на недостатъцитеСигурен контрол за падане под зададените обороти

Модулът за следене на обороти от серия DU служи за контрол на минималните обороти, свързан с безопасността. За целта, той записва импулса на свързаните, служещи за импулсен генератор сензори на входовете и на негова база изчислява получената честота. Чрез непрекъснато сравняване на входната честота (действителна стойност) и точка на превключване
(зададена стойност) устройството разпознава наближаващите под настроените обороти. Чрез въртящия превключвател минималните обороти могат да бъдат настроени лесно и интуитивно.
За показване на състоянието и индикацията за грешки освен релето се предлагат и изходи за транзистор.
Контролните модули например намират приложение във вентилатори на промишлени пещи и вентилатори на съоръжения за боядисваме на автомобилната промишленост.