1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Защитни релета
  5. За сензори за безопасност при повреда и разпределителни устройства E-STOP

Релета за безопасност - За сензори за безопасност при повреда / разпределителни устройства E-STOP

  • Собствено следене, устойчиви на късо съединение входове и изходи
  • Аварийно спиране с кръстосано следене на неизправности и допълнително следене на синхронността
  • Свързване на механични защитни ключове и безотказни датчици
  • Устройство за управление с двете ръце съгласно EN 574, тип IIIC
  • Избираем контролиран или автоматичен старт


За сензори за безопасност/превключващи устройства за АВАРИЕН СТОП

Възможностите за свързване към защитни релета са много. Устройствата поемат задачи за контрол в областта на безопасността във връзка с различни безконтактни защитни елементи (BWS). Обработката на сигналите от защитните светлинни бариери, защитните светлинни решетки, сензори с или без допълнително следене и на електронни, или механични осигурители за контакти за предпазни врати, са само някои от възможните приложения. Защитното реле разполага с няколко многофункционални, саморазпознаващи и контролирани, устойчиви на късо съединение входа и изхода. Контролът на синхронността на входовете и функциите "Следен" или "автоматичен старт" могат да бъдат настроени по желание. Работата в режим на две ръце по EN 574 тип IIIC във връзка с електронни или механични датчици е друго от предимствата на защитното реле.