1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Светлинни решетки за безопасност
  5. Активна / пасивна система

Светлинни бариери - Активна / пасивна система

  • Свързване на кабелите от едната страна, като предавателят и приемникът са вградени в един корпус
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • Лесно свързване и програмиране
  • Стандартизирано свързване чрез 8-изводен куплунг M12

Светлинни бариери - Активна / пасивна системаАктивна/пасивна система

Защитните светлинни решетки от серия OY с активно-пасивна система се използват за обезопасяване на опасни зони и за защита на хора. В корпуса на активния елемент са интегрирани предавател и приемник. Пасивният елемент съдържа рефлекторното огледало. Електрическата връзка се намира в активния елемент. По този начин усилията за свързване намаляват значително.
В зависимост от височината на защитното поле светлинната завеса се предлага в изпълнение с 2, 3 или 4 лъча.
Защитните светлинни решетки са предпазни оптоелектронни устройства, които съответно се състоят от предавател и приемник. Те съответстват на изискванията за техника на безопасността по тип 4/SIL 3.
Типичните приложения са ограничаване на достъпа и контролът на опасни зони на роботизирани модули и производствени линии.