You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за безопасност
  4. Светлинни решетки за безопасност
  5. Употреба в хранително-вкусовата промишленост

Светлинни бариери - Използват се в хранително-вкусовата промишленост

  • Висок клас на защита IP 69K, благодарение на защитната тръба
  • Надеждна защита на опасни зони и врати
  • Версии с различни диапазони
  • Устойчив на почистване с пара и на почистване с високо налягане
  • Хигиенична и здрава конструкция

Светлинни бариери - Използват се в хранително-вкусовата промишленост

Използване в хранително-вкусовата промишленост

Защитните светлинни решетки от серия OY се използват за обезопасяване на опасни зони и за защита на хора в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. В зависимост от височината на защитното поле светлинната завеса се предлага в изпълнение с 2, 3 или 4 лъча. Защитните светлинни решетки са оборудвани с една защитна тръба и имат висок клас на защита IP 69K. Те са устойчиви срещу почистване с високо налягане с агресивни почистващи средства.
Защитните светлинни решетки са предпазни оптоелектронни устройства, които съответно се състоят от предавател и приемник. Те отговарят на изискванията за техника на безопасността по тип 2 / SIL 1 или тип 4 / SIL 3.
Типичните приложения са ограничаване на достъпа и контролът на опасни зони при съоръжения за палетиране, рязане и разфасоване.