1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване
  4. 3D камери
  5. 3D камери

3D камери

  • Визуална оценка на разстояние, ниво или обем
  • Надеждна работа поради измерване на времето за преминаване
  • Осветление, измерване и оценка в един модул
  • Извеждане на разстояние и нюанси на сивото
  • Интегриране с помощта на интуитивен софтуер за настройка на параметрите

3D камери3D камери

3D камерата регистрира сцени и обекти с един поглед към нейните пространствени измерения. За разлика от лазерните скенери това става без движещи се компоненти и по тази причина системата е устойчива и без износване. Тя измерва по точки разстоянието между сензора и следващата повърхност чрез метода за определяне на времето за преминаване на светлината. Камерата осветява сцената с вътрешен източник на инфрачервена светлина и изчислява разстоянието на базата на отразената от повърхността светлина.
Областите на приложение са опаковъчната, складова и транспортна техника, в летищната логистика, в защитата от колизии, в роботиката и в контрола на помещения и хора.
При интеграцията в машина обработката на подаваните данни, измерени от камерата, може да става с обичайните библиотеки за обработка на текстове. На разположение е Development Kit за софтуера с примерен програмен код на различни езици за програмиране.