1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване
  4. 3D сензори
  5. 3D сензори за мобилни приложения

3D сензори за мобилни приложения

  • Надеждно предоставяне на данни чрез Ethernet UDP
  • Бързо измерване на разстояние с използване на технологията с измерване на времето за преминаване
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • Компактен и здрав корпус
  • Много голям диапазон на регистриране, до 35 m

3D сензори за мобилни приложения3D сензори за мобилни приложения

3D сензорът O3M, подходящ за мобилни приложения, регистрира триизмерно обкръжението на мобилни работни машини. Патентованият от ifm метод за измерване на времето за преминаване на светлината PMD Time-of-Flight определя разстоянието до различните обекти в зоната на обхват. 3D сензорната система се състои от система за инфрачервено осветление и принадлежащия й 3D сензор.
Поради своята отлична устойчивост на удари и вибрации сензорът е подходящ за използване в мобилни работни машини. В селскостопанските машини O3M служи например за автоматично регистриране и следене на бразди или линейни контури. В строителните машини и комунални превозни средства сензорът може да бъде използван в приложения за предупреждение за колизии. За контрол на зони се използва 3D сензор, например на устройства за пробиване и забиване.