1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване
  4. Сензори за разпознаване на обекти
  5. OPC сървърния софтуер за 1D / 2D кодови четци

Vision сензори - OPC сървърни софтуер за 1D / 2D кодови четци

  • Просто интегриране на данни с помощта на стандартен OPC интерфейс
  • Поддържа OPC спецификации, достъп до данните 1, 2, 3 и OPC XML-DA Windows
  • Поддържа преглеждане в пространството на имената
  • Просто конфигуриране на мрежи благодарение на OPC тунел
  • OPC съхранение и предаване в случай на грешки в мрежата

Vision сензори - OPC сървърни софтуер за 1D / 2D кодови четциOPC сървърен софтуер за четец за кодове 1D/2D

OPC сървърният софтуер осигурява интерфейс за стандартизирано свързване на данните на диагностичната електроника VSE и на четеца за кодове на ifm в система от по-високо ниво. Софтуерните лицензи са разделени на четири класа и зависят от броя на свързаните устройства.
Различни програми за OPC клиент обработват осигурените чрез OPC данни, така че да могат да бъдат реализирани най-различни сценарии за употреба.
Във връзка с диагностичната електроника VSE могат да бъдат прочетени и описани конфигурираните вибрационни характеристики и контролни параметри, например точки на превключване или задействащи сигнали за оборотите.
И за четеца за кодове OPC сървърният софтуер предлага стандартизиран достъп до декодирания резултат от прочитането, както и до различни параметри.