1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване
  4. Сензори за разпознаване на обекти
  5. Операционен софтуер за проверка на обекти

Vision сензори - Операционен софтуер за проверка на обекти

  • Лесно създаване и администриране на специфични за приложението конфигурации
  • Режим на работа „монитор в реално време“ за целите на настройката и сервиза
  • Съхранение и разпространение на сервизни доклади
  • Анализ на приложението чрез сервизен доклад

Vision сензори - Операционен софтуер за проверка на обектиРаботният софтуер за проверка на обекти

Сензорът за проверка на обекти O2V различава работни режими "Приложения", "Монитор" и "Сервиз". Избирането на работен режим става с работния софтуер.
Записването, управлението и конфигурирането на нова програма за проверка става в работен режим "Приложения". Устройството може да запише до 32 програми за проверка (= приложения).
В режим "Монитор" може да бъде контролирана функцията на сензора за проверка на обекти O2V. Това значително улеснява пускането в действие и задаването на параметрите.
Работният режим "Сервиз" служи за диагностични цели. В екранния прозорец се показва актуално изображение от сензора и всички обекти.
Допълнително има възможност да бъдат извиквани и записвани отчети, да бъдат правени статистически анализи или да бъдат показани последните изображения от добрите или лошите прочитания.