1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване
  4. Сензори за разпознаване на обекти
  5. Оглед на обекта

Видими сензори - Обективна инспекция

  • За различни инспекционни задачи в промишлеността
  • Автономно устройство с вградено осветление
  • Компактен и здрав корпус
  • Интуитивна, лесна работа
  • Мощен Ethernet интерфейс за предаване на данни

Видими сензори - Обективна инспекцияПроверка на обекти

Сензорът за проверка на обекти O2V се използва за контрол на наличието, пълнотата на съдържанието, позицията, размера и качеството, както и за задачи за сортиране. Той е оптимален за приложения с обекти с променяща се форма, големина или цвят.
Сензорът проверява детайл за пълнота на съдържанието, отклонения във формата или изменения в цвета. За целта устройството регистрира полутоново изображение на детайла с насочена или задна светлина. На основата на определените в него стойности на яркостта сензорът различава обектът, който трябва да бъде проверен и фона. Устройството сравнява заснетото изображение с един или няколко референтни модела.