1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване
  4. Сензори за разпознаване на обекти
  5. Разпознаване на обекти

Vision сензори - разпознаване на обекти

  • Независима от ориентацията проверка на контура
  • Автономно устройство с вградено осветление
  • Компактен и здрав корпус
  • Интуитивна, лесна работа
  • Мощен Ethernet интерфейс за предаване на данни

Vision сензори - разпознаване на обектиРазпознаване на обекти

Сензорът за разпознаване на обекти O2D разпознаване на контури, което не зависи от положението на завъртане, решава задачи като контрол на наличие, позиция и качество, сортиране и броене. Той е оптимален за приложения с повтарящи се и фиксирани контури на обектите.
Сензорът регистрира картината на контура на изпитвания детайл и го сравнява с контурите или няколко модела в една референтна картина. Разпознаването на обекти, което не зависи от положението на завъртане сравнява изпитвания обект със зададените данни и подава резултатите от класификация "добър"/"лош" до позиция и положение на завъртане към PLC от по-високо ниво. Въвеждането на параметри може да става от устройството или чрез лесно разбираем софтуер, който използва насочващи стъпки.