1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване
  4. Сензори за разпознаване на обекти
  5. Разпознаване на обекти

Vision сензори - разпознаване на обекти

  • Независима от ориентацията проверка на контура
  • Автономно устройство с вградено осветление
  • Компактен и здрав корпус
  • Интуитивна, лесна работа
  • Мощен Ethernet интерфейс за предаване на данни


Разпознаване на обекти

Сензорът за разпознаване на обекти O2D разпознаване на контури, което не зависи от положението на завъртане, решава задачи като контрол на наличие, позиция и качество, сортиране и броене. Той е оптимален за приложения с повтарящи се и фиксирани контури на обектите.
Сензорът регистрира картината на контура на изпитвания детайл и го сравнява с контурите или няколко модела в една референтна картина. Разпознаването на обекти, което не зависи от положението на завъртане сравнява изпитвания обект със зададените данни и подава резултатите от класификация "добър"/"лош" до позиция и положение на завъртане към PLC от по-високо ниво. Въвеждането на параметри може да става от устройството или чрез лесно разбираем софтуер, който използва насочващи стъпки.