You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Визуално разпознаване

Визуално разпознаване

Визуално разпознаване

В автоматизиращата техника визуалните сензори са задължителна част от контрола на монтажа, производството и качеството. Визуалните сензори обединяват осветление, оптика, чипа на камерата, обработката и технологичните връзки за интеграция в управление от по-високо ниво в устойчив и годен за използване в промишлени условия корпус.
Сензорът за разпознаване на обекти O2D с разпознаване на контури, което не зависи от положението на завъртане, решава задачи като контрол на наличие, позиция и качество, сортиране и броене. Той е оптимален за приложения с повтарящи се и фиксирани контури на обектите.
Сензорът за проверка на обекти O2V се използва за контрол на наличието, пълнотата на съдържанието, позицията, размера и качеството, както и за задачи за сортиране. Той е предпочитан за приложения с обекти с променяща се форма, големина или цвят.
Областите на приложение на четеца на кодове Multicode Reader O2I започват от следеното на изделия, през управлението на изделия до идентифицирането на изделия. Сензорът разпознава 1D и 2D кодове, независимо от завъртането им спрямо центъра.
3D камерата регистрира сцени и обекти с един поглед към нейните пространствени измерения. Той измерва по точки разстоянието между сензора и следващата повърхност чрез метода за определяне на времето за преминаване на светлината. Приложенията са опаковъчната, складова и транспортна техника, в летищната логистика, в защитата от колизии, в роботиката и в контрола на помещения и хора.
Осветителните елементи създават хомогенно светлинно поле с видима или невидима инфрачервена светлина – по избор за осветяване на обектите, при което почти не се образува сянка или за акцентиране на особености на повърхността, например нанесени кодове, драскотини или щампови.