1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за обработка на импулси
  5. Индустриални таймери

Системи за импулсна оценка - Индустриални таймери

  • Ясен и четлив 6-цифрен светодиоден дисплей
  • Версии с AC и DC напрежение
  • Висока входна честота
  • Аналогов и комутиращ изход за следене

Системи за импулсна оценка - Индустриални таймериТаймер и измерване на времето

Многофункционалните дисплеи служат за показване и обработка на импулсни серии. С помощта на програмируем коефициент на скалиране от входящата импулсна честота могат да бъдат изчислени и показани например обороти, скорости, бройки или времена. Функцията на устройството може да се адаптира чрез настройката на различни параметри към съответното приложение. Освен дисплея, асортиментът на ifm включва варианти с аналогов изход или с два независимо настройвани един от друг превключващи изхода.