1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Системи за обработка на импулси
  5. Посока на мониторинга на въртенето

Системи за импулсна оценка - Посока на мониторинга на въртенето

  • Директно следене на посоката на въртене чрез несиметрични импулсни последователности
  • Висока входна честота, до 60 000 импулса/минута
  • Различни, подлежащи на конфигуриране функции
  • Ясен и четлив ярък OLED дисплей
  • Широк работен температурен диапазон

Системи за импулсна оценка - Посока на мониторинга на въртенетоСледене на посоката на въртене

Модулите за следене на посоката на въртене определят посоката на въртене на вала с помощта на изместените импулси. Те се използват например, за да се гарантира, че транспортиращият шнек на дадено съоръжение подава само в предписаната посока. По този начин се предотвратяват блокирания, престои на производството и повреди на съоръжението. Устройствата разпознават непреднамереното спускане на товара при претоварване или отказа на спирачката на кранове.
Обикновено като импулсен генератор служат два индуктивни сензора. В зависимост от това, кой от сензорите затихва от превключващите гърбици на вала, се определя посоката на въртене.
Асортиментът ifm включва устройства с един превключващ изход за показване на посоката на въртене и допълнителен превключващ изход за следене на оборотите, както и устройства с по един превключващ изход за движение на дясно и наляво при едновременно следене на състоянието за покой.